ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

รายละเอียด

ชื่อห้อง :
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ราคา :
5,000 บาท
ความจุที่นั่ง :
40 คน
อุปกรณ์ในห้อง :
  • จอ LCD                         
  • เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับวิทยากร
  • เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับผู้อบรม
  • ไมโครโฟน สาย/ไร้สาย
  • โพเดียม
  • โต๊ะเก้าอี้สำหรับผู้ประชุม
  • เครื่องปรับอากาศ
ข้อมูลการติดต่อ :
คุณสุธิดา โทร 0 7550 0888 ต่อ 6815

หมายเหตุ  

* * ราคาเฉพาะวันจันทร์- ศุกร์ วันเสาร์-อาทิตย์ เพิ่มค่าผู้ควบคุมเครื่องเสียง 500  บาท **