บริการห้องประชุม-สัมนา ห้องปฏิบัติการ


ห้องประชุมดุสิตพารา
ราคาห้องละ 4,000 บาท
ห้องดุสิตขจร
ราคาห้องละ 4,000 บาท
ห้องโถงชั้น1 อาคารหอประชุมเฟื่องฟ้า
ราคาห้องละ 5,000 บาท
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ราคาห้องละ 5,000 บาท
ห้องพัก
รายวัน สำหรับ 1 ท่าน ราคา 500 บาท